Συμπόσιο 2012

"Συμπόσιο Νευροαισθητικής, 2012"
Υπο την αιγίδα: Ιατρικής Σχολής Αθηνών-Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών


"Συμπόσιο Νευροαισθητικής, 2012"
Photo-Gallery
"Photoneuroesthetics"
Διαγωνισμός Φωτογραφίας
νέων Νευροεπιστημόνων
"Συμπόσιο Νευροαισθητικής, 2012"
Καλλιτεχνικά Στιγμιότυπα

Ξενόγλωσσες Δημοσιευμένες Περιλήψεις PDF Εκτύπωση E-mail

1. LIVANIOU E, ANAGNOSTOULI M, KOUTSIKOS D, PAPAGEORGIOU K, EVANGELATOS G, ITHAKISSIOS D Development of a radioligant assay for determing biotin in cerebrospinal fluid samples 45th National Meeting of American Association for Clinical Chemistry Clinical Chemistry 1993: Vol 39, No 6,1275 (IF: 7.8)

2. LIVANIOU E, ANAGNOSTOULI M, KOUTSIKOS D, PAPAGEORGIOU K, EVANGELATOS G, ITHAKISSIOS D Biotin Levels in cerebrospinal fluid and serum of patients with neurological disorders World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tokyo, Japan, 1993

3. LIVANIOU E, ANAGNOSTOULI M, KOUTSIKOS D, PAPAGEORGIOU K, EVANGELATOS G, ITHAKISSIOS D Biotin Levels in human cerebrospinal fluid 2nd European Congress of Pharmaceutical Sciences, Berlin, Germany, 1994

4. ANAGNOSTOULI M, ZOURNAS CH,GOURTZELIDIS P, GOULIAMOS A, VASSILOPOULOW D, PAPAGEORGIOU C Familial Neurofibromatosis: Acase with an intrathoracic location 8th Congress of the International Society of the Greek Neuroscientists , Rhodes, 1994.

5. LIBITAKI G, KAPAKI E, ANAGNOSTOULI M, ZOURNAS CH, PETROPOULOU O, SEGDITSA I, PAPAGEORGIOU C. Cerebospinal fluid (CSF) and plasma glutamate (GLU) in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). 8th Congress of the International Society of the Greek Neuroscientists .Rhodes, 1994.

6. ANAGNOSTOULI M, LIVANIOU E, KOUTSIKOS D, ITHAKISSIOS D, PAPAGEORGIOU C Biotin levels in human cerebrospinal fluid (CSF) 8th Congress of the International Society of the Greek Neuroscientists .Rhodes, 1994.

7. KILINDIREAS C, PETROPOULOU F, TSAKANIKAS C, SEGDITSA I, ANAGNOSTOULI M, PAPAGEORGIOU C Immunoepidemiological report of Multiple Sclerosis in Greece 10th Congress of the Europwan Committee for Treatment and Research in MS, Athens, 1994

8. KAPAKI E, ANAGNOSTOULI M, XENOS D, RENTZOS M, ATHANASOPOULOU C, SIRIGOU A, SEGDITSA I, PAPAGEORGIOU C. Blood lead levels in groups with presumably increased occupational exposure to lead. Vth COMTOX Symposium on Toxicology and Clinical Chemistry of Metals. Vancouver, 1995.

9. KAPAKI E, LIBITAKI G, ANAGNOSTOULI M, VARELAS P, PARASKEVAS GP, PAPAGEORGIOU C. Zinc and glutamate concentration in the cerebrospinal fluid in Alzheimer’s disease. Vth COMTOX Symposium on Toxicology and Clinical Chemistry of Metals. Vancouver, 1995.

10. ANAGNOSTOULI M, AHLADI P, MANDOUVALOS V, KILIDIREAS C, KAPAKI E, SEGDITSA I, PAPAGEORGIOU C. HLA typing in greek epileptic patients. 21st International Epilepsy Congress. Sidney, 1995. Epilepsia 1995: 36 suppl 3; s10. (IF:4.584, Citations: 3)

11. ANAGNOSTOULI M, LIVANIOU E, KAPAKI E, EVANGELATOS GR, ITHAKISSIOS D, DELIVELIOTIS C, PAPAGEORGIOU C. Biotin in CSF and serum in greek epileptic patients. 21st International Epilepsy Congress. Sidney, 1995. Epilepsia 1995: 36 suppl 3; s33. (IF: 4.584, Citation 1)

12. ANAGNOSTOULI M, KAPAKI E, GOURTZELIDIS P, ZOURNAS CH, SEGDITSA I, PAPAGEORGIOU C. HLA typing in Greek subpopulation with Parkinson’s disease. 4th International Congress of Movement Disorders. Vienna, 1996. Movement Disorders 1996: 11 suppl 1; 87 (IF:5.634)

13. ANAGNOSTOULI M, GATSONIS S, MANDOUVALOS V, GOURTZELIDIS P, SEGDITSA I, PAPAGEORGIOU C MHC Class I and II typing in Greek epilepric patients Second European Congress of Epileptology, Hague, 1996 Epilepsia 1996:, vol 37, suppl 4; 44 (IF: 4.584)

14. PAPAGEORGIOU C, ANAGNOSTOULI M, NIKOLAOU C, SEGDITSA I, GOURTZELIDIS P,VASILIOU E HLA distribution in common neurological diseases in the Greek population 1st Balkan and Southeastern European Congress in Histocompatibility and Immunogenetics,Thessaloniki, 1997

15. ANAGNOSTOULI M, LIVANIOU E, EVANGELATOS G, ZOURNAS C, ITHAKISSIOS D,PAPAGEORGIOU C Biotin in CSF and serum in patients with multiple sclerosis XVI World Congress of Neurology, Buenos Aires, Argentina Journal of the Neurological Sciences, 1997: Vol 150, suppl s47 (IF:2.379)

16. ANAGNOSTOULI M, NIKOLAOU C, PAPAGEORGIOU C Detection and quantitation of the soluble form of Fas/APO-1 in the serum of patients with multiple sclerosis 18TH European Workshop for rheumatology Research, Athens, 1998 Clinical and Experimental Rheumatology, 1998, Vol 16, No 2, p20 (IF:2.973)

17. ANAGNOSTOULI M, BOVIATSIS E, VASILIOU I, NIKOLAOU C Immunogenetic study of brain tumors in relation to apoptotic and immunological serum parameters 2nd International Congress on Autoimmunity, Tel-Aviv, Israel, 1999 Journal of Autoimmunity, 1999: suppl, p 119 (IF:7.018)

18. ANAGNOSTOULI M, GIOUROUKOS S, GATZONIS S, YAPIJAKIS C, NIKOLAOU C, VASSILOPOULOS D Human Leucocyte Antigens and immunoglobulins in Juvenile Myoclonic Epilersy 13th European Histocompatibility Conference, Crete, 1999 Human Immunology, 1999: 60, suppl 1, s70 (IF: 2.477)

19. MARIA ANAGNOSTOULI Greek Neuropsychiatrists in ancient times XI World Congress of Psychiatry, Hamburg, 1999

20. YAPIJAKIS C, ANAGNOSTOULI M, YOUROUKOS M, GATZONIS S, VASSILOPOULOS D Evidence for exclusion of the DRPLA gene as a major candidate gene for Juvenile Myoclonic Epilepsy in Caucasians European Human Genetics Conference, Amsterdam, 2000

21. CHATJIPANAGIOTOU S, KILIDIREAS K, TRIMIS G, NIKOLAOU C, ANAGNOSTOULI M, ATHANASSAKI C, LEGAKIS N, YOUROUKOS S Campylobacter jejuni O:19 serotype associated Gulliain-Barré syndrome in a child. The first case reported from Greece 2nd Balcan Conference of Microbiology, Thessaloniki, 2001 Microbiologia Balcanica, 2002, p 179 (IF: )

22. BOZIKAS V, ANAGNOSTOULI M, PETRIKIS P, SITZOGLOU C, PHOKAS C, TSAKANIKAS C, KARAVATOS A Familial bipolar disorder and multiple sclerosis: an HLA based genetic association study 1st Biennual Conference of the International Society for Affective Disorders, Taormina, Sicily, 2002 Journal of Affective Disorders, 2002: 66(1):103 (IF:3.705)

23. ANAGNOSTOULI M, PATSOURIS E, FINCKH U, PANTES G, KAPAKI E, GATZONIS S, LAMSZUS K, STAVROU D, ZAMBELIS T, ZOURNAS C, PARASKEVAS G, VASSILOPOULOS D. Genetic and clinicopathological findings in two novel Greek early-onset familial Alzheimer disease families. 7th International Conference AD/PD 2005: Alzheimer’s and Parkinson’s diseases: Insights, Progress and Perspectives. Sorrento, 2005.

24. PAPAGEORGIOU SG, CHRISTOU Y, KONTAXIS T, BONAKIS A, ANAGNOSTOULI M, POTAGAS C, KALFAKIS N Asymptomatic primary hyperparathyroidism presenting with dementia EFNS, 2007 European Journal of Neurology, 2007: Vol 14,suppl 1, p186 (IF:3.862, Citation 1)

25. KAPAKI E, PARASKEVAS G, PAPAGEORGIOU SG, ANAGNOSTOULI M, KALFAKIS N, KARARIZOU E, VASSILOPOULOS D The diagnostic value of cerebrospinal fluid biomarkers in dementing disorders EFNS, 2007 European Journal of Neurology, 2007: Vol 14,suppl 1, p25 (IF: 3.862)

26. ANDREADOU E, ANAGNOSTOULI M, KARARIZOU E, KONTAXIS T, EVDOKIMIDIS I The role of co-morbidity on health-related quality of Greek patients with Parkinson’s disease ENS, 2008 Journal of Neurology, 2008: Vol 255, suppl 2, p99 (IF: 3.853)

27. ZALONIS I, CHRISTIDI F, ZOURNAS S, ILIAS A, KARARIZOU E, ANAGNOSTOULI M, ANDREADOU E, VASSILOPOULOS D Congitive Dysfuntion in non-demented patients with Parkinson’s disease 1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology, Thessaloniki, 2009 Annals of General Psychiatry, 2010, suppl 1, s146 (IF:1.532, Citation:1)

28. MARIA ANAGNOSTOULI, SOTIRIOS GIOUROUKOS, PANAGIOTA DAVAKI, DEMETRIS VASSILOPOULOS Different HLA-DRB1* allele frequencies in Greek childhood than adult multiple sclerosis patients 16th Mediterranean Child Neurology, Myconos, Greece

29. MARIA ANAGNOSTOULI, ELISABETH KAPAKI, GEORGE PARASKEVAS, THOMAS ZAMBELIS, PANAGIOTA DAVAKI Genes and neuroethics: the paradigm of two familial early-onset Alzheimer disease from Greece XIII Psychiatric Genetics, Athens, Greece,

30. CHRISTIDI F., KARARIZOU E., GKIATAS K., TRIANTAFYLLOU N., ANAGNOSTOULI M., PARASKEVAS G., KAPAKI E., ZALONIS I., A descriptive study of attentional set-shifting impairment in a mixed clinical sample of 4.044 middle-aged and older adults referred for neuropsychological assessment 18th Congress of Balkan Military Medical Committee (BMMC), Κωνσταντινούπολη 22-26/5/2013.

31. KATSAVOS S., GKIATAS C., ANAGNOSTOULI M., BOUGEA A., STAMBOULIS E., KARARIZOU E Coexistence of neurological and autoimmune disorders: a retrospective epidemiological study 18th Congress of Balkan Military Medical Committee (BMMC), Κωνσταντινούπολη 22-26/5/2013.

32. MARIA ANAGNOSTOULI Immunogenetics of multiple sclerosis and bipolar disorder as concomitant or sole entities, in the Hellenic population 6th International Congress on Brain & Behaviour & 19th THESSALONIKI CONFERENCE Θεσσαλονίκη, 6 - 8 Φεβρουαρίου 2014 International Society on Brain and Behaviour

33. E ANDREADOU, S GERAKOULIS, E GIALAFOS, A GRIGORIOU, V HAINA, M-E EVANGELOPOULOS, M ANAGNOSTOULI, E STAMBOULIS, C KILIDIREAS Intermittent symptomatic atrioventricular block during fingolimod initiation 2014 EFNS European Journal of Neurology 21 (Suppl. 1), 388–713, PP 1226 (IF:3.862, Citation 1)

34. E. GIALLAFOS, E. ANDREADOU, E. KOSMAS, V. HAINA, M. PANAGIOTOU, C. DELIGIANNI, S. KALANTZI, M. ANAGNOSTOULI, K. KILINTIREAS, E. STAMPOULIS Spatial QRS-T angle is increased in MS patients possibly due to ANS dysfunction 2014 EFNS European Journal of Neurology 21 (Suppl. 1), 388–713, PP 1227 (IF:3.862)

35. ANAGNOSTOULI M., KATSAVOS S., ARTEMIADIS A., ZACHARIS M., ARGIROU P., THEOTOKA I. CHRISTIDI F., ZALONIS I., ROMBOS A., LIAPPAS I.,STAMBOULIS E Determinants of stigma experienced by patients suffering from multiple sclerosis. a hellenic population study ACTRIMS-ECTRIMS, Boston, September, 2014, P006 Multiple Sclerosis Journal 2014; 20: (S1) 511–534 (IF:4.863)

36. E ANDREADOU, S GERAKOULIS, V HAINA, S KATSAVOS, M-E EVANGELOPOULOS, G KOUTSIS, M ANAGNOSTOULI, E STAMBOULIS, C KILIDIREAS, E GIALAFOS Subclinical coronary artery disease in multiple sclerosis patients ACTRIMS-ECTRIMS, Boston, September, 2014, P194 Multiple Sclerosis Journal 2014; 20: (S1) 511–534 (IF:4.863)

37. K KILINTIREAS, E GIALLAFOS, V HAINA, S GERAKOULIS, M PANAGIOTOU, E EVAGGELOPOULOU, G KOUTSIS, M ANAGNOSTOULI, E STAMPOULIS, E ANDREADOU Increased arrhythmic incidence in multiple sclerosis is associated with the location of the demyelinating plaques in the spinal cord ACTRIMS-ECTRIMS, Boston, September, 2014, P948 Multiple Sclerosis Journal 2014; 20: (S1) 511–53 (IF:4.863)

38. THEOTOKA I., KATSAVOS S., ARTEMIADIS A., ZACHARIS M., ARGIROU P., LIAPPAS I., STAMBOULIS E, PAPARRIGOPOULOS T., ANAGNOSTOULI M. Prevalence of psychiatric disorders in a cohort of Hellenic multiple sclerosis patients 5th European Congress of the International Neuropsychiatric Association 2nd Interdisciplinary Congress “Psychiatry and Related Disorders” October 30-November 2, 2014, Athens, Greece

39. ANAGNOSTOULI M., ARTEMIADIS A., KATSAVOS S., ARGIROU P., ZACHARIS M., THEOTOKA I., CHRISTIDOU F., ZALONIS I., KILIDIREAS C., LIAPPAS I STAMBOULIS E. On quality of life of multiple sclerosis patients in Greece. a population cohort study 5th European Congress of the International Neuropsychiatric Association 2nd Interdisciplinary Congress “Psychiatry and Related Disorders” October 30-November 2, 2014, Athens, Greece.