Ανοσογενετική Μελέτη της Οικογενούς Σκλήρυνσης κατα πλάκας στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο Εκτύπωση

Καρποφορούν οι προσπάθειες ετών, του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ανοσογενετικής, της 1ης Παν/κής Νευρολογικής Κλινικής, προς την κατεύθυνση της ανοσογενετικής και κλινικής μελέτης των περιστατικών ασθενών Οικογενούς Σκλήρυνσης κατά Πλάκας ή Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Πέραν των δημοσιεύσεων, ολοκληρώθηκε και εντός ολίγου υποστηρίζεται και η διατριβή με το ομώνυμο θέμα!