3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Σκλήρυνση κατα Πλάκας της Παιδικής & Εφηβικής Ηλίκιας 22-24- Νοεμβρίου 2018 Εκτύπωση

 

 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 22-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Διάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστημόνων: “Από τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς στην στοχευμένη και εξατομικευμένη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων”

SAVE THE DATE, 22-24 OF NOVEMBER, FOR THE 3rd PANHELLENIC INTERDISCIPLINARY CONGRESS ON PEDIATRIC AND ADOLESCENT MULTIPLE SCLEROSIS
Dialogues of Hellenic Neuroscientists “From pathophysiological mechanisms to targeted and personalized therapy of Multiple Sclerosis, of pediatric, adolescent and adult onset”